Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Vyhľadávanie

V?sledky vyh?ad?vania

  • Cenník

    Cenník architektúra Architektonická štúdia stavby Architektonická štúdia tvorí základnú predstavu o budúcej stavbe, v ktorej sa overujú všetky požiadavky investora, dispozičné možnosti, estetika vonkajšieho a vnútorného prostredia, vzťah k okoliu...
  • Kontakt

    Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD. +421 908 190 130 info@kovacarchitekt.sk miloslavkovac@gmail.com www.kovacarchitekt.sk Sídlo Gemerská 3, 04011 Košice Budova A, č. d. 1.10 MOLISH s.r.o. Milosrdenstva 41 040 01 Košice IČO:...
  • Projekty