Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Vyhľadávanie

V?sledky vyh?ad?vania

  • Cenník

    Cenník architektúra Architektonická štúdia stavby Architektonická štúdia tvorí základnú predstavu o budúcej stavbe, v ktorej sa overujú všetky požiadavky investora, dispozičné možnosti, estetika vonkajšieho a vnútorného prostredia, vzťah k okoliu...
  • Info/tvorba/filozofia

    Ateliér KOVÁČ ARCHITEKT bol založený Ing. arch. Miloslavom Kováčom, PhD. v roku 2013 v Košiciach. Logika a estetika sú jeho dva pracovné nástroje z mnohých, tvoria však základ každého návrhu....
  • Projekty