Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Villa P

Miesto: Košice-Barca
Projekt: 2014
Stav: Štúdia

Projekt rodinného domu je špecifický svojím rozsahom a výrazným architektonicko-hmotovým riešením. Prízemie domu obsahuje priestorovo štedré zázemie spolu s luxusným spoločenským priestorom orientovaným do priestrannej záhrady. Druhé podlažie presahuje nad prvým zo všetkých strán, čím podporuje svoju povahu samostatného bloku zľahka položeného nad spodným. Presah zaisťuje ochranu pred dažďom, letným slnkom a ochranu nad exteriérovými parkovacími miestami.

Projekt je v procese posledných úprav.