Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Slamák

Miesto: Nová Ľubovňa
Projekt:  05/2014
Stav:  Stavebné povolenie

Veľmi špecifický projekt so súčasne nadčasovým a tradičným prístupom navrhovaný na malebnú stráň s výhľadom na Vysoké Tatry. Investor mal veľmi jasnú predstavu a dobré vedomosti o slamených stavbách, čo je s jeho odvahou pre alternatívne riešenia veľmi napomohlo celému projektu. Ľahká drevostavba na pravidelnom konštrukčnom rastri je izolovaná slamenými balíkmi, drevovláknitou izoláciou a omietaná hlinenými omietkami. Prírodné materiály a alternatívne riešenia sú súčasťou každej časti tejto stavby. Vizuálne dom viazaný k tradičnej ľudovej architektúre s technológiami súčasnosti pre minimalizáciu závislosti na verejných sieťach a iných externých zdrojoch. Obvodová konštrukcia je navrhovaná ako difúzne otvorená, vnútorné deliace priečky sú navrhnuté z nepálených tehál ako termo-akumulačná hmota, strešná konštrukcia je izolovaná tiež slamenými balíkmi posilnená vrstvou poistnej hydroizolačnej a tepelnoizolačnej drevovláknitej izolácie.