Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Škôlka L.IX

Miesto: Košice - L.IX
Projekt: 2016
Stav: realizovaný
V spolupráci pre: AIP projekt

Základný tvar objektu je definovaný pozdĺžnym tvarom pozemku, čím sa prístavba nových dvoch tried materskej školy dostala do fyzického a prevádzkového kontaktu s existujúcou spojovacou chodbou jednotlivých pavilónov materskej školy.

Novonavrhovaný objekt je rozdelený do piatich prízemných objemových blokov so striedavo orientovanou pultovou strechou v smere východ západ, pričom je zachovaná presná geometrická osovosť stavby. Každý z týchto piatich blokov má pridelenú jednu z funkcií: vstup s jedálňou, servis a hygiena, trieda. Striedanie orientácie pultových striech prináša v interiéri rôznorodosť zdrojov svetla, kým v šatni je prítomné ranné slnko, do tried sa cez pásové okná pod stropom dostáva slnko západné.

Triedy majú primárnu orientáciu južnú a severnú, kde sa nachádzajú exteriérové pobytové plochy vizuálne prepojené s interiérom tried veľkými oknami so zníženým parapetom. Exteriérová rôznorodosť blokov je v plnej miere prenesená do interiéru v podobe priznaných prienikov jednotlivých častí.