Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Office D

Miesto: Košice-Západ
Projekt: 05/2013
Stav: štúdia

Návrh nových kancelárskych priestorov v polyfunkčnom objekte mal poskytnúť nové funkčné rozčlenenie v neutrálnom interiérovom duchu s miernym akcentom na vybrané typy nábytku.