Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

KC Družstevná

Miesto: Družstevná nad Hornádom
Projekt: 2016
Stav: realizovaný
V spolupráci pre: AIP projekt

Cieľom štúdie bolo navrhnúť dvojpodlažné komunitné centrum v zástavbe rodinných domov. Z hľadiska orientácie voči svetovým stranám a ukotvenia sa v priestore bola zvolená poloha pri východne stojacom rodinnom dome, ktorý zároveň vytvoril stavebnú čiaru novému objektu. Aby stavba dostala tvarovú jednoduchosť bol zvolený koncept jedného hlavného vybrania hmoty z tvaru objektu, ktorý jednoznačne prezetovať vstup do objektu a obsiahne ďalšie potrebné funkcie ako priestor pre okná tienené presahom strechy a prístupovú rampu s prestrešením, ktorá je zároveň jediným farebným akcentom objektu. Tvar strechy je pultový a orientovaný tak, aby bola strecha najvyššia v priestore klubovne a najnižšia v zázemí.