Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

DOM Z

Miesto: Košice - Barca
Projekt: 2018
Stav: Štúdia

Zadanie štúdie na návrh novostavby bungalovu pre 4-člennú rodinu bolo pomerne jasné, o niečo náročnejšia bola cesta k finálnemu návrhu. Vzhľadom na pomerne štedrú rozlohu pozemku a prítomnosť iba jedného suseda bolo možností riešenia dosť veľa. Výsledkom procesu navrhovania bolo jasné funkčné oddelenie dennej časti s východno južnou orientáciou a nočnej časti s južno severnou orientáciou. Smerom ku ceste boli umiestnené servisné priestory v podobe garáže, tech. miestnosti a hlavného vstupu do domu. Z architektonického hľadiska je čitateľná hlavná hmota domu so sedlovou strechou, ktorá obsahuje podkrovný sklad a časť domu s rovnou strechou, ktorá smerom ku ceste reprezentuje servisnú časť a smerom do záhrady je maximálne otvorená a ponecháva otvorený výhľad z dennej časti do záhrady cez prestrešenú terasu. Posun hlavnej časti domu smerom viac do záhrady bol spôsobený potrebným odstupom od susedného rodinného domu.