Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Dom P

Miesto: Košice-Barca
Projekt: 05/2015
Stav: Štúdia

Aby tento dom spĺňal územný plán obce a zároveň nebol utopený medzi susednými plotmi musel sa natiahnuť na viac ako 30 metrov smerom do záhrady. Takto sa spoločenská časť domu s hlavnou spálňou ocitla na širšej časti pozemku, kde sa predpokladá najväčšia aktivita obyvateľov.

Dom je projektovaný pre seniorov – vášnivých záhradkárov, preto je objekt jednopodlažný a z hlavnej spálne umožňuje pohľad na celú záhradu. Spĺňa požiadavku investora na možnosť prenocovania návštev a priamy prechod z garáže do domu. Architektúra objektu reaguje na pôvodný objekt, ktorý stál na tomto mieste. Materiálová koncepcia podporuje jednotnosť tvaru domu a kontrast vonkajších a vnútorných povrchov stavby.