Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Dom K

Miesto: Košice-Krásna
Projekt:  05/2009
Stav:  Realizované 2011

Projekt rodinného domu začínal pod vedením doc. Ing. arch. Juraja Kobana, po stavebnom povolení neskôr prešiel pod réžiu Molish s.r.o.. Projekt je zaujímavý nekonvenčnou tvarovou koncepciou, čím sa výrazne odlišuje od všetkých susedných stavieb. Na západnej fasáde dominuje šikmá rovina schodiska tvoriaca krytú vstupnú časť do domu so širokým úzkym presklením chodby na 2.NP. Východná fasáda obsahuje veľké presklené plochy zo všetkých obytných miestností. Extenzívna zelená strecha spája dva horizontálne trojuholníkové presahy strechy na východnej a západnej strane oba riešené z polykarbonátu. Súčasťou riešenia sa neskôr stal interiér, oplotenie a záhradný altánok.