Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Dom B

Miesto: Budimír
Projekt:  08/2013
Stav:  stavebné povolenie

Projekt domu je striktne odvodený od tvaru pozemku a pohybu slnka po horizonte. Uskakovaná JZ fasáda umožňuje rovnomerné presvetlenie interiéru počas dňa a zároveň umožňuje priehľady do veľkej časti záhrady. Terénny zlom medzi obývačkou a jedálňou/ kuchyňou využíva existujúci terén a zároveň dvíha strop v najdôležitejšej časti domu o približne 0,5m. Požiadavkou investora bol južanský vzhľad domu s uplatnením základných princípov Feng Shui, čomu sa prispôsobila celá dispozícia a aj architektúra domu.