Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Dom kultúry Prakovce

Miesto: Prakovce
Projekt: 2016
Stav: Štúdia
V spolupráci pre: AIP projekt

Štúdia domu kultúry v Prakovciach uvažovala s celkovou rekonštrukciou objektu. Drobné dispozičné úpravy, kompletná výmena okien, dverí. Komplexné zateplenie objektu a výmena strešnej krytiny. Návrh exteriéru riešil prevažne materiálové a farebné zladenie, architektonické zdôraznenie fasád prízemia a návrh klampiarskych výrobkov. Súčasťou štúdie bol návrh multifunkčnej hlavnej sály, ktorá obsahuje konferenčnú časť, lounge zónu a prezentačnú zónu. Konferenčná časť je oddeliteľná posuvnými stenami.