Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Bytový dom Š

Miesto: Košice-Staré mesto
Projekt: 01/2013
Stav: Realizované 2014

Prinavrátenie bývania do pôvodne obytnej historickej budovy bolo hlavnou úlohou celkovej rekonštrukcie nárožnej budovy medzi ul. Štefánikova a ul. Vodná. Návrh 14-tich bytov musel rešpektovať existujúci krov na najvyššom podlaží, väčšinu existujúcich rozvodov a požiadavku investora o návrh čo možno najväčšieho počtu bytov pri zachovaní štandardu bývania. Súčasťou rekonštrukcie bolo čiastočné odstránenie nepovolenej prístavby v dvore na úrovni 2.NP, z konštrukčných dôvodom bola nepovolená prístavba na 1.NP ponechaná, čo sa využilo ako skladové priestory. Napriek výrazným konštrukčným zásahom si byty zachovali mestský charakter s vyššími stropmi, masívnymi konštrukciami doplnené o nové štýlové kúpeľne a kuchynské linky. Zvýšená pozornosť sa venovala priznanému krovu v obytných priestoroch 3.NP bez obmedzenia funkčnosti priestoru.