Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Byt BA

Miesto: Bratislava
Projekt: 08/2015
Stav: Realizácia 2015

Úlohou projektu bolo vyriešiť dispozíciu kúpeľne, toalety a kuchyne. Nie ideálna dispozícia si vyžadovala špecifické ukončenie kuchynskej linky pri vstupe do kuchyne. Denné svetlo je v kúpeľni zabepečené širokým podstropným svetlíkom. Svetlému dizajnu kuchyne necháva vyniknúť štedré presklenie smerujúce na lodžiu a zároveň je tento svetlý priestor v kontraste ku skôr zemitým hygienickým prevádzkam. Ako ukazujú vizualizácie, súčasťou návrhu býva často hľadanie správnej materiálovej, alebo farebnej kombinácie.