Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

BIZNIS PARK RAMPOVÁ II.

Miesto: Košice – Staré mesto
Projekt: 2017
Stav: Štúdia

Cieľom druhej etapy Biznis Parku Rampová je rozšíriť areál o nové skladovo-výrobné haly a jeden administratívny objekt. Objekt administratívy je navrhnutý v tesnej blízkosti existujúceho vstupu do areálu a má potenciál mať prezentačnú funkciu v podobe showroomu, alebo prestížnej predajne. Spolu s dostavbou nových objektov bola v areály lepšie navrhnutá dopravná infraštruktúra, spevnené plochy pre chodcov a okrasné zelené zóny.