Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA POVAŽSKÁ

Miesto: Košice - Terasa
Projekt: 2018
Stav: Štúdia

Jestvujúci jednopodlažný objekt s administratívnou funkciou sa nachádza na Považskej ulici v Košiciach. Objekt dnes už nespĺňa dispozičné a priestorové potreby vlastníka a preto je navrhnutá nad objekt plnohodnotná nadstavba na 2.NP a čiastočná na 3.NP. Prízemie by malo po novom slúžiť primárne servisným priestorom ako garážové státia, technické zázemie a sklady. Na prízemí bude vybudované nové vertikálne komunikačné jadro, ktoré prepojí všetky podlažia objektu. Na 2.NP sú navrhnuté samostatné a spoločné kancelárske priestory s recepciou a zázemím. Na 3.NP je navrhnutá zasadacia miestnosť so zázemím a samostatná menšia bytová jednotka - apartmán. Súčasťou rekonštrukcie je zateplenie prízemia, dispozičná úprava a vybudovanie pevného prestrešenia nad hlavným vchodom, ktorý na 2.NP vytvorí vegetačnú strechu s terasou. Časť vstupu je architektonicky akcentovaná prestrešením, ktoré sa na 2.NP transformuje do zeleného átria s vegetačnou strechou a stenami.