Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Ing. arch. Miloslav Kováč

Prax
od 2016 Súkromná prax pod menom KOVÁČ ARCHITEKT
2015 Lektor architektonických predmetov, Stavebná fakulta, TU Košice
od 2010 Súkromná prax popri štúdiu
Štúdium
2011 - 2015 Doktorand, Stavebná fakulta TU Košice
  Téma: Vplyv drevenej nosnej konštrukcie izolovanej slamenými balíkmi na architektúru objektu
2005 - 2011 Fakulta umení TU Košice, Katedra architektúry a urbanizmu

Baví ma to

Vždy bolo mojou túžbou venovať sa tvorivému povolaniu, meniť prostredie a mať možnosť objavovať nové vzťahy v priestore. Celý proces tvorby návrhu je z hľadiska architekta logickou hrou, kde spája abstraktné s reálnym, banálne so zásadným, kľučkuje medzi predstavou klienta a svojou víziou. O čo je to náročnejšie, o to je to väčšia výzva zvládnuť to a dosiahnuť spoločný cieľ.

Každý si v sebe nesieme niečo špecifické na základe čoho reagujeme a vnímame svet okolo seba. Úlohou architekta je toto vnímanie zachytiť a preniesť ho do reálnej podoby stavby, v ktorej sa bude odrážať nielen jej obyvateľ, návštevník, ale aj jej prostredie.

Beriem do úvahy všetky aspekty

Spoločným menovateľom mojich projekčných prístupov je, že žiaden spoločný menovateľ nie je. Nemám vyhranený štýl, materiály a niekedy ani postup práce. Vždy vychádzam z prostredia stavby a požiadaviek, resp. prístupu klienta. Niekedy má klient chuť zapojiť sa do porcesu tvorby viac, inokedy menej.

Pri navrhovaní beriem do úvahy ako exaktné technické postupy, tak aj ekologické a umelecké vplyvy. Viac ako štyri roky som sa venoval výskumu aplikácie prírodných materiálov (najmä slama, drevo) a ich vplyvu na architektúru.

Na požiadanie aplikujem základné princípy Feng Shui, v prípade potreby viem externe zabezpečiť aj komplexný návrh. Je pre mňa dôležité, aby každý projekt mal svoju logiku, individuálne prispôsobený charakter, vnútornú a vonkajšiu atraktivitu.

Kvalitný projekt chce svoj čas

Väčšina projektov je dlhodobá a intenzívna spolupráca investora s architektom, profesistami a neskôr realizátormi, preto si veľmi dávam záležať na slušnom prístupe a budovaní dobrých vzťahov.

Architekt nie je len autorom návrhu, ale často krát aj manažér celého procesu, preto som otvorený spolupráci a diskusií v každom bode projektu.