Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Kontakt

Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.
+421 908 190 130

info@kovacarchitekt.sk
miloslavkovac@gmail.com
www.kovacarchitekt.sk

Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

MOLISH s.r.o.
Milosrdenstva 41
040 01 Košice

IČO: 47075929
DIČ: 2023769495
Číslo účtu: 2923894574/1100