Ing. arch. Miloslav Kováč, PhD.

Cenník architektúra

stiahnuť

Projekt architektúry sa skladá z troch častí - architektonická štúdia, projektová dokumentácia pre povolenia od úradov (projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie) a realizačný projekt. V prípade jednoduchých stavieb je možné projekt pre úrady a realizačný projekt spojiť do tzv. jednostupňového projektu, pri ktorom dochádza k úspore nákladov na projekt.

Architektonická štúdia

cena 7 €/m2 dodanie 8 týždňov

Architektonická štúdia tvorí základný koncept, v ktorom sa overujú všetky požiadavky investora, dispozičné možnosti, estetika vonkajšieho a vnútorného prostredia, vzťah k okoliu stavby a charakteru pozemku.

Obsah: situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie exteriéru

Projekt pre úrady

cena 20 €/m2 dodanie 12 týždňov

Projektová dokumentácia pre územne rozhodnutie a stavebné povolenie obsahuje všetky časti potrebné pre získanie povolenia.

Obsah:

 1. Architektúra a stavebná časť (projekt pre územné a stavebné rozhodnutie)
 2. Statika (výkres tvaru)
 3. Elektroinštalácie (elektrická prípojka, projekt elektroinštalácii)
 4. Zdravotechnika (zdravotechnické prípojky, vnútorné rozvody)
 5. Vykurovanie (výpočet tepelných strát, návrh zdroja tepla, návrh vykurovacieho systému)
 6. Plynofikácia (plynová prípojka, vnútorné rozvody plynovodu)
 7. Projekt požiarnej ochrany
 8. Výkaz výmer a odhad rozpočtu

Autorský dozor

Cena autorského dozoru a výjazdov na stavbu počas realizácie 15 €/hod., 0,5 €/1km.

Podklady potrebné pre začiatok projekčných prác

 • Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov existujúcich a susedných budov
 • Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď)
 • Fotodokumentácia pozemku
 • Geologický prieskum (môže byť potrebný pri návrhu zakladania stavieb)
 • V prípade, ak horeuvedené informácie nemáte, vieme ich zabezpečiť (individuálne nacenenie)

Ďalšie informácie

Cena za kompletnú projektovú dokumentáciu neobsahuje vybavenie povolení (inžiniering), geometrické zameranie pozemku, rozbory a sondy potrebné pre tvorbu projektovej dokumentácie ani stavebný dozor. Vieme zabezpečiť (individuálne nacenenie).

Zľavy

 • Pri objednávke projektu architektúry aj interiéru, poskytujeme zľavu 15% na celý projekt
 • Pri výmerách nad 200m2 cena klesá, vyžiadajte si nacenenie

Dôležité

Na projekte sa začína pracovať po úhrade zálohy vo výške 50% dohodnutej ceny.

Košický dukát

Cenník interiér

stiahnuť

Projekt interiéru sa skladá z dvoch častí (interiérová štúdia a realizačný projekt interiéru). V prípade väčších zásahov do existujúcich konštrukcií resp. pre získanie povolení od úradov môže byť potrebná aj projektová dokumentácia podľa STN (napr. statický posudok, výkresy zdravotechniky, a pod.).

Zameranie priestoru

cena 2 €/m2 dodanie 2 týždňov

Pre začiatok prác je potrebné mať priestor presne zameraný a spracovaný vo formáte dwg.

Obsah: pôdorys a min. 1 rez

Poznámka: Ak klient poskytne svojpomocne zameraný podklad v dostatočnej kvalite, jeho spracovanie je účtované 1€/m². Za dôsledky spojené so zlým zameraním priestoru nesie zodpovednosť klient.

Dispozičná štúdia

cena 3 €/m2 dodanie 8 týždňov

Spracovanie variantov pôdorysu s cieľom jeho zefektívnenia a prehodnotenia možností.

Obsah: pôdorysy v dvoch variantoch

Interiérová štúdia základná

cena 5 €/m2 dodanie 8 týždňov

Návrh dispozície, farebného a materiálového konceptu, umiestnenie zariaďovacích predmetov a dekoračných prvkov.

Obsah: pôdorys, vizualizácie v podobe 3D modelu (v cene štúdie sú max. 2 varianty riešenia)

Možné doplniť:

 • fotorealistickú vizualizáciu 40 €/1 pohľad
 • časť výkresovej dokumentácie realizačného projektu za cenu uvedenú pri realizačnom projekte interiéru

Interiérová štúdia komplexná

cena 7 €/m2 dodanie 12 týždňov

Návrh dispozície, podrobné riešenie farebného a materiálového konceptu, umiestnenie reálnych zariaďovacích predmetov a dekoračných prvkov.

Obsah: pôdorys, 4x fotorealistické vizualizácie (v cene štúdie sú max. 2 varianty riešenia)

Možné doplniť:

 • ďalšiu fotorealistickú vizualizáciu 30 €/1 pohľad
 • časť výkresovej dokumentácie realizačného projektu za cenu uvedenú pri realizačnom projekte interiéru

Realizačný projekt interiéru

cena 7 €/m2 dodanie 12 týždňov

(cena obsahuje všetky nižšie uvedené položky)
Realizačný projekt dopĺňa interiérovú štúdiu o podrobnú technickú dokumentáciu. Slúži pre odhad ceny diela a ako návod pre dodávateľov a realizátorov.

Obsah:

 1. Technické výkresy stavebných úprav2 € /m²
 2. Kladačské plány kúpeľne (dlažby + obklady)8 € /m²
 3. Kladačské plány podláh0,7 € /m²
 4. Výkresy rozmiestnenia osvetlenia a elektroinštalačných prvkov0,7 € /m²
 5. Realizačné výkresy nábytku na mieru8 € /bm
 6. Výber typových zariaďovacích predmetov1,5 € /m²
 7. Výkaz výmer0,7 € /m²
 8. Cenová kalkulácia0,7 € /m²

Autorský dozor

Cena autorského dozoru a výjazdov na stavbu počas realizácie 15 €/hod., 0,5 €/1km.

Zľavy

 • Pri objednávke projektu architektúry aj interiéru, poskytujeme zľavu 15% na celý projekt
 • Pri výmerách nad 200m2 cena klesá, vyžiadajte si nacenenie

Dôležité

Ceny uvádzané pri návrhoch interiéru platia pre obytné priestory.
Na projekte sa začína pracovať po úhrade zálohy vo výške 50% dohodnutej ceny.

Košický dukát

Cenník ostatné služby

stiahnuť

Ostatné služby / konzultácie

cena 15 €/hod

Ak má klient požiadavku, ktorá nezapadá do žiadnej kategórie architektúry alebo interiéru cena je odvodená na základe predpokladanej časovej náročnosti.

Cestovné náklady

cena 15 €/hod. + 0,5 €/km

Pri projektoch mimo Košíc sú ku projektu účtované náklady na dopravu.

Košický dukát